Dane osobowe

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani /Panu na mocy Rozporządzenia RODO może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Zbigniuewem Woźniakiem (IOD), w następujący sposób:

- email: iod@sosnicowice.pl
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice


Pliki do pobrania:
Klauzula informacyjna ws przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim — kontrahenci, umowy
Pobierz plik
Klauzula informacyjna - przekazanie sprawy zgodnie z właściwością miejscową lub rzeczową
Pobierz plik
Klauzula informacyjna zapytanie ofertowe - roboty budowlane, dokumentacja projektowa, dostawy
Pobierz plik
Klauzula informacyjna monitoring miejski
Pobierz plik
Klauzula informacyjna dostęp do informacji publicznej
Pobierz plik
Klauzula informacyjna ws przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim
Pobierz plik
Klauzula informacyjna ws przetwarzania danych USC
Pobierz plik
Klauzula informacyjna ws przetwarzania danych - ewidencja ludności
Pobierz plik
Klauzula informacyjna ws przetwarzania danych - dowody osobiste
Pobierz plik
Polityka prywatności
Pobierz plik