Oferta dla inwestorów

Atrakcyjność inwestycyjną Gminy Sośnicowice dla firm, które zechcą ulokować tu swój kapitał wyznaczają następujące cechy:
  • Dogodna komunikacja – dostęp do autostrady A4 ~1,5 km od centrum miasta,
  • Możliwość zapewnienia podstawowych mediów (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa),
  • Lokalizacja na terenach czystych ekologicznie i wolnych od szkód górniczych,
  • Bliskie sąsiedztwo aglomeracji katowickiej,
  • Bliskie sąsiedztwo Gliwic – dużego ośrodka gospodarczego, naukowego, handlowego i kulturalnego,
  • Wysoki standard opieki zdrowotnej i oświaty,
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • Pracowici i sympatyczni mieszkańcy.

     

Terenami Inwestycyjnymi, zgodnie z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego są:

LOKALIZACJA 1

 8ha ziemi z przeznaczeniem pod budowę osiedla budynków mieszkalnych w Sośnicowicach – Chorynskowicach,

 

LOKALIZACJA 2 

14ha, teren przewidziany pod budowę kompleksu obiektów rzemieślniczych o charakterze nieuciążliwym – położony w Sośnicowicach (w pobliżu zjazdu z autostrady A4).
www.sag.sosnicowice.pl
 


 

Galeria zdjęć