Infrastruktura

Infrastruktura
Gmina posiada 148 km dróg oraz 35 km sieci telefonicznej. Nowa centrala w Sośnicowicach oraz podcentrala w Sierakowicach pozwalają na zaspokajanie bieżących potrzeb telekomunikacyjnych. Gmina jest w 100% zwodociągowana (długość sieci ponad 100 km). Dysponuje własnym wysypiskiem odpadów komunalnych o standardzie europejskim i pojemności zapewniającej jego funkcjonowanie przez 10 lat (możliwość rozbudowy o dalsze 7 ha). Z końcem 1998r. rozpoczęto budowę kanalizacji dla zwartej zabudowy Sośnicowic. Jedna z większych naszych firm to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Jest on właścicielem składowiska odpadów komunalnych, dysponuje nowoczesnym sprzętem do zbierania stałych oraz płynnych odpadów, administruje 66 komunalnymi budynkami mieszkalnymi na terenie gmin: Sośnicowice, Rudziniec oraz Pilchowice. ZGKiM zajmuje się również utrzymywaniem gminnych dróg i zieleni miejskiej. Dba o rozwój Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakład zarządza siecią wodociągową, zbiornikiem wyrównawczym na 1000 m3 wody oraz studnimai głębinowymi wraz ze stacjami pomp i stacjami uzdatniania. Na terenie gminy funkcjonują m.in. następujące zakłady:
 • Browar Welders Sierakowice
 • MAR-KOP - Smolnica
 • Agro-Mas - Sierakowice  
 • TOM-TECH - Sośnicowice         -
 • Urban-Metal - Rachowice              
 • Tomex -  Sośnicowice 
 • Foltrans-Center - Sośnicowice
 • Trakor - Sośnicowice   
 • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddział w Sośnicowicach
 • "Zajazd "Pod Platanem" z miejscami noclegowymi oraz kompleksem urządzeń rekreacyjno-sportowych
 • Trzygwiazdkowy hotel "SYLWIA" - 56 miejsc noclegowych
 • Bank Spółdzielczy w Gliwicach oddział Sośnicowice
 • Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
 • Zakład Wyrobów Metalowych "A&D" - Rachowice"
 • HYDROBUD - Sośnicowice
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sośnicowice
 • Zakład Ceramiki Budowlanej "Leier" - Sierakowice
 • gabinet okulistyczny, solarium, dwa zakłady ciastkarsko-piekarnicze, warsztaty naprawy samochodów, rozlewnia gazu propan-butan, firmy transportowe i handlowe (art. przemysłowe, części zamienne do maszyn i ciągników rolniczych, środki do produkcji rolnej, art.chemiczne-farby, lakiery i inne), biuro podróży, agencja ubezpieczeniowa, kilka stacji paliw, w tym z gazem propan-butan.