Współpraca z zagranicą

Gmina Sośnicowice podpisała w 1993 r. partnerską umowę, z miastem Linden w Niemczech. Młodzież sośnicowicka oraz mieszkańcy gminy w ramach tego porozumienia wyjeżdżają do Niemiec i goszczą niemieckie delegacje u siebie. Współpraca pomiędzy miastami stale się zacieśnia. Od dwóch lat wraz z delegacjami miejskimi na "Święto Maryjne" do Linden wyjeżdża grupa naszej artystycznie uzdolnionej młodzieży. Na stałe do kalenarza spotkań weszły imprezy sportowe. Organizatorami tych imprez są na przemian 3 zaprzyjaźnione grody: Linden (Niemcy), Loucna nad Desnou (Czechy) oraz Sośnicowice (Polska). W Linden od 1992 roku działa Organizacja Wspierania Sośnicowic - Forderverein Kieferstadtel. Jej dzałaczami są byli mieszkańcy Sośnicowic na czele z Przewodniczącym Panem Joachimem Beil. Organizacja obecnie liczy 42 członków