Aktualności

Informujemy wnioskodawców zakwalifikowanych do wymiany źródła ciepła w 2021 r., że rusza Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice ETAP IV 2021-06-09 . Operator działający  z upoważnienia gminy będzie przeprowadzał weryfikację wniosków w terenie odwiedzając poszczególnych wnioskodawców w celu dokonania oględzin starego źródła ciepła, wykonania jego dokumentacji fotograficznej i przekazania informacji odnośnie dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. 
Wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w poprzednich Etapach PONE na terenie Gminy Sośnicowicach prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów pozostałe firmy mają możliwość wzięcia udziału w programie po dostarczeniu kompletnej dokumentacji według załącznika nr 2 do Regulaminu i dostarczenia do biura podawczego w Gminie Sośnicowice z dopiskiem Oferta Wykonawcy – Program Ograniczenia Niskiej Emisji.