Informacje ogólne

Gmina Sośnicowice leży w płd.-zach. części województwa śląskiego w powiecie gliwickim zajmuje powierzchnie 116, 3 km².
Jej tereny obejmują rozległe kompleksy Lasów Raciborskich na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej. Ich płd. część jest otuliną Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Użytki rolne zajmują w niej 35% powierzchni, a lasy  59%.W skład gminy wchodzą miasto
Sośnicowice oraz sołectwa: Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Sierakowice, Rachowice, Smolnica, Trachy i Tworóg Mały. Liczba jej mieszkańców wynosi ok. 8,3 tys. osób, z czego na miasto przypada 1,8 tys. osób. Przez gminę biegnie autostrada A4 z węzłem Ostropa i Miejscem Obsługi Pasażerów w Kozłowie i Rachowicach. Sośnicowice znajdują się w odległości 10 km od Gliwic. Do lotniska w Katowicach jest stąd 45 km, a do lotniska w Krakowie – 90 km. Partnerami zagranicznymi Sośnicowic są miasta Linden (Niemcy) i Loucna nad Desnou (Czechy).
Dzieje Sośnicowic sięgają poł. XIII w., czyli czasów panowania księcia Władysława Opolskiego. Później ziemie te należały do Czech i Niemiec, a po 1945 r. zostały przyłączone do Polski. To tędy wiodły szlaki handlowe w kierunku Opawy i Wrocławia. Przed 1506 r. dotychczasowa osada targowa i rzemieślnicza otrzymała status miasteczka. Średniowieczny rodowód mają także obecne sołectwa gminy: Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice,
Sierakowice, Smolnica oraz Nowa Wieś – przysiółek Trach. Prawa miejskie
utracone w 1945 r. Sośnicowice odzyskały 1 stycznia 1996 r.
Działalność gospodarczą w gminie prowadzi ponad 700 firm. Najwięcej z nich przypada na sektory budowlany (102) i przemysłowy (74). Ponadto istnieją tu zakłady transportowe, warsztaty samochodowe, banki,  stacje paliw i liczne placówki handlowe.