OPS Sośnicowice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach 

ul. Szprynek 1
44-153 Sośnicowice

Numery telefonów:

tel. 32 428-51-80
tel.fax. 32 428-51-81

ops@sosnicowice.pl

OPS jest czynny:

  • poniedziałek 07:30 - 17:00

  • wtorku do czwartku od 07:30 do 15:30

  • piątek 07:30 - 14:00

Godziny przyjmowania petentów w sprawie:

  • Świadczeń rodzinnych
  • Świadczeń wychowawczych 500+
  • Funduszu alimentacyjnego
Poniedziałek - 12.00  do  16.30
Wtorek - 12.00  do  15.00
Środa - 8.00  do  12.00
Czwartek - 8.00  do  12.00
Piątek - 8.00  do  12.00