Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

ul. Wiejska 9
44-153 Łany Wielkie


Numery telefonów:

tel. 32 238-79-60 do 64
gzopo@sosnicowice.pl