Kompetencje referatów

Kompetencje referatów:

Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej
32 238-71-91

Z-ca Burmistrza Sośnicowic

Bernard Wilczek
32 238-71-91

Sekretarz

Kaczmar Kazimierz
32 335-86-05

Skarbnik Gminy

Pietrasiński Leszek
32 335-86-12Zagospodarowanie przestrzenne

Ewa Tustanowska
32 335-86-24


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - podlegający Sekretarzowi Gminy

Dominika Jaroszyńska
Organizacja i adm. urzędu
32 335-86-07

Anna Górecka
Promocja Gminy
32 335-86-33

Daria Włodarczyk
Obsługa Rady
32 335-86-29

Eliza Gronowicz
Kadry i płace
32 335-86-09

Dawicka Teresa
Sekretariat
32 238-71-91

Kancy Aleksandra
Urząd Stanu Cywilnego
32 335-86-25

Nawrat Barbara
Dowody Osobiste
32 335-86-26

Obarzanek Justyna
Ewidencja ludności
32 335-86-27

Drwięga Tomasz 
Ewidencja Działalności Gospodarczej, koncesje
32 335-86-34

Kionka Kamil
Informatyk
32 335-86-04

Marulewska Dorota
Gospodarka odpadami
32 335-86-13

Magiera Dominika
Zamówienia Publiczne
32 335-86-36


Referat Gospodarki Gminnej

Spyrka Izabela
Inwestycje
32 335-86-31

Ewa Michałek
Inwestycje
32 335-86-30

Słomska Agnieszka
Gospodarka gruntami
32 335-86-18

Szykowska Irena
Ekologia i ochrona środowiska
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
32 335-86-08

Sosna Arnold
Gospodarka komunalna i drogownictwo
32 335-86-28

Tarska Patrycja
Gospodarka wodna i dzierżawy gruntów
32 335-86-19

Ciszewski Krzysztof
Inwestycje
32 335-86-15

Drwięga Tomasz
Gospodarka nieruchomościami
32 335-86-34

Patryk Zienć
Gospodarka energią i oświetleniem
32 335-86-39

Joanna Piontek
Inwestycje
32 335-86-40

Zofia Morgała 
Modernizacja gospodarki sanitarnej
32 428-18-20  (poniedziałek - czwartek)

Beata Tarkowska
Modernizacja gospodarki sanitarnej
32 428-18-19

 


Referat Finansowy - podlegający Skarbnikowi

Bednarczyk Mariola
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

Pikulik Joanna
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

Troll Magdalena
Obsługa finansowo – księgowa
32 335-86-32

Urbanek Waldemar 
Podatki (os. fizyczne)
32 335-86-16

Holesz Aurelia
Księgowość podatkowa, egzekucja administracyjna
32 335-86-35

Kruk Małgorzata
Podatki (os. prawne), Opłata za gospodarowanie odpadami, egzekucja administracyjna
32 335-86-14