e-urząd

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

E-URZĄD w Sośnicowicach – Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Rolę portalu e-urzędu pełni u nas