Harmonogram prac

1. Diagnoza i określenie propozycji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  - do 20 czerwca 2016 roku
2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  - do 30 czerwca 2016 r.
3. Sporządzenie projektu Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z konsultacjami społecznymi - do 20 września 2016 roku
4. Uzyskanie wymaganych uzgodnień Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023- do 30 października 2016 roku
5. Uchwalenie Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 - do 15 grudnia 2016 roku