Uporządkowanie gospodarki ściekowej Trachy Tworóg

Gmina Sośnicowice

Projekty: 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (Etap I i II)
oraz
Projekt:
 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) – etap I."
 
o wartości łącznej: 1 433 558,40 PLN
zostały zrealizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW
w Katowicach.
Na obszarze tej miejscowości Trachy i Tworóg Mały występuje niska wartość wskaźnika długości sieci (poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci), co wynika z rozproszonej zabudowy na tych terenach. Z tego względu na tych terenach budowa kanalizacji miejscowości nie jest uzasadniona ekonomicznie i nie została włączona do wieloletniego planu rozwoju systemu infrastruktury  na terenie Gminy Sośnicowice.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej  w miejscowości : Tworóg Mały oraz Trachy (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) nastąpiło poprzez indywidualne systemy oczyszczania ścieków.
W ramach projektów wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości:
  • 28 szt. w Tworogu Małym w ramach I etapu (realizacja w okresie 08-06-2017r. do 04-12-2017r.)
  • 15 szt. w Tworogu Małym w ramach I etapu (realizacja w okresie 27-10-2017r. do 20-09-2018r.)
  • 8 szt. w Trachach (realizacja w okresie 20-11-2017r. do 15-12-2017r.)