Stworzenie systemu publicznego transportutworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II
Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach.