Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej


Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice - etap I
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany Wielkie na obszarze Aglomeracji Sośnicowice.
W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 738 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na istniejącej oczyszczalni ścieków w Sośnicowicach.