Ograniczanie niskiej emisji

Program działań na rzecz ograniczania niskiej emisji


Termomodernizacja budynku SP w Bargłówce
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:
 
 • docieplenia przegród budynku (ściany zewnętrzne oraz dach),
 • wymianę kotła oraz dobudowę komina zewnętrznego,
 • wymianę instalacji c.o.Termomodernizacja budynku SP w Sośnicowicach
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:
 • Roboty termomodernizacyjne w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych, częściową wymianą stolarki i wszystkimi pracami towarzyszącymi oraz wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
 • Montaż kotłów gazowych wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zewnętrzną oraz wentylacja mechaniczna toalet
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej i elektrycznej


Centrum przesiadkowe
W ramach projektu, którego przedmiotem była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, wykonano:

 • plac manewrowy dla min. 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs,
 • 5 zadaszonych wiat przystankowych wokół miejsc oczekiwania podróżnych o pojemności min.30 osób,
 • parking typu Park & Ride dla 29 samochodów osobowych,
 • dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności min.20 miejsc, do których prowadzić będzie ścieżka rowerowa o długości 134 m,
 • centralną część centrum przesiadkowego stanowić będzie plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze, roślinność,
 • sanitariat kontenerowy wyposażony w 3 toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • automaty biletowy,
 • samoobsługowa stacja naprawy rowerów,
 • tablice informacyjne,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,
 • odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • monitoring,
 • przyłącza umożliwiające zainstalowanie w przyszłości stanowisk Food truck i stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Budowa węzła przesiadkowego w Sośnicowicach ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów. Węzeł integruje transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Na węźle przesiadają się pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych sołectw z terenu gminy do linii łączących Sośnicowice z Gliwicami.