Informacja dotycząca nowelizacji ustawy o OZE

Data dodania: 04 Stycznia 2022
W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców odnośnie planowanej zmiany przepisów związanych
z likwidacją systemu opustów i wejściem od kwietnia 2022 roku systemu net-billingu, cytujemy informację opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Jak większość samorządów w Polsce, które są w trakcie realizacji Projektów parasolowych, przedstawiciele Gminy Sośnicowice wyrażają nadzieję, że obiecywane przez stronę rządową rozwiązania wejdą w życie.
„Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego na zrealizowanie rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych, dedykowanych indywidualnym odbiorcom planującym inwestycje w mikroinstalcje PV.
Należy podkreślić, iż podjęte zostały działania, które pozwolą na skuteczną realizację rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych finansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-20. Podczas szerokich konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zostały wypracowane rozwiązania umożliwiające osobom, które zawrą
w terminie do dnia 31 marca 2022 r. umowę na dofinansowanie albo zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach RPO, oraz złożyły wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej w oparciu
o system opustów”.

Pełny tekst informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-wspiera-dzialania-umozliwiajace-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-realizacje-projektow-parasolowych
 
Z przedstawicielami resortu środowiska i klimatu rozmawiali także dziennikarze portalu GLOBenergia.pl.
W odpowiedzi na pytanie czy powstanie kolejna nowelizacja ustawy o OZE resort odpowiada:
„Przygotowywany w Sejmie projekt nowej ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Jest on odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządowe, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 roku, może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych
i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych”.